Opgelet:
Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro per jaar. Als het maximumbudget dreigt op te geraken, kan de minister van Energie de premiehoogte vervroegd doen dalen.

Voorwaarden

De zero-emissiepremie is er voor natuurlijke personen en (sinds 1 januari 2018) ook voor vzw’s en aanbieders van autodelen.
Een natuurlijk persoon heeft recht op maximaal 1 premie per voertuigtype.
Bij de beoogde ondernemingen geldt de premie voor meerdere voertuigen met een maximumsteun van 200.000 euro per bedrijf per jaar.
Zelfstandigen (eenmanszaken) kunnen een premie krijgen op voorwaarde dat het voertuig niet wordt aangekocht door een rechtspersoonlijkheid (bijv. bvba, cbva, Commanditaire Vennootschap, Landbouwvennootschap, nv, VOF). Bij overdracht of inbreng van een wagen in een rechtspersoon binnen de 3 jaar na eerste ingebruikname moet de premie terugbetaald worden.
Het moet gaan om een
nieuwe wagen die ingeschreven is sinds 1 januari 2016 (of 1 januari 2018 voor vzw’s en aanbieders van autodelen)
nieuwe bromfiets klasse B (incl. sommige drie- en vierwielers) of motorfiets, die ingeschreven is vanaf 15 april 2018.
De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen, dat wil zeggen:
100% elektrische voertuigen
(geen hybride voertuigen of elektrische voertuigen met range extender)
of wagens met brandstofcellen (op waterstof).
De premie is er alleen voor zero-emissievoertuigen van deze categorieën:
wagens van categorie M1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van passagiers en die tenminste vier wielen hebben en maximaal acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend)
lichte bestelwagens van categorie N1 (voertuigen die ontworpen en gebouwd zijn voor het vervoer van goederen en die tenminste vier wielen hebben en een maximummassa van ten hoogste 3,5 ton).
bromfietsen klasse B (hieronder vallen ook een deel elektrische driewielers en vierwielers)
motorfietsen.

Hebt u een zero-emissie voertuig gezien dat (nog) niet op de lijst voorkomt en in Vlaanderen wordt verkocht? Dan kunt u dat melden via energie@vlaanderen.be.

Deze voertuigen komen niet in aanmerking:
-speed pedelecs en elektrische fietsen
-elektrische bromfietsen klasse A.

Het voertuig moet ingeschreven worden in het Vlaamse Gewest.
Het voertuig mag in het buitenland zijn aangekocht, maar het dus een nieuw voertuig zijn dat in het Vlaamse gewest wordt ingeschreven.
De premie moet online aangevraagd worden en dat uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
U moet het voertuig minstens 3 jaar behouden of 3 jaar leasen. Bij aanbieders van autodelen volstaat 2 jaar.

Procedure voor natuurlijke personen

Zodra u uw voertuig is ingeschreven, kunt u de premie aanvragen.
U moet uiterlijk 3 maanden na de inschrijving van het voertuig bij de Dienst voor Voertuigen (DIV) het voertuig online aanmelden (externe website) op energiesparen.be.
U moet daarbij elk bewijsstuk digitaal toevoegen in één pdf-bestand.
Dus:
1 pdf van alle facturen samen
1 pdf van het inschrijvingsbewijs.
Een volledig en correct ingediend dossier zorgt voor een snellere dossierbehandeling en snellere uitbetaling van de premie. Vermijd de veelgemaakte fouten bij de premie-aanvraag (externe website)
Na de online aanmelding krijgt u een bevestigingsmail met een dossiercode en de mededeling of er nog voldoende budget beschikbaar is.
Het Vlaams Energieagentschap (VEA) en/of het departement Omgeving onderzoeken vervolgens het dossier en brengt u op de hoogte van haar beslissing. In geval van goedkeuring wordt de uitbetalingsprocedure opgestart.

Bedrag:

De premiehoogte is afhankelijk van de
datum van de online aanmelding na ingebruikname van het voertuig
en de cataloguswaarde (inclusief btw, exclusief opties, zonder kortingen) van het voertuig.

U vindt de cataloguswaarde in de lijst van de automodellen die voor de premie in aanmerking komen (externe website). Voor de bromfietsen B en de motorfietsen wordt momenteel een lijst samengesteld.

Soms wordt de batterij niet verkocht maar geleased of verhuurd. In de lijst wordt er dan onderscheid gemaakt tussen cataloguswaarde met batterijaankoop of cataloguswaarde met batterijhuur (36 maanden).
Wagens en lichte bestelwagens

Cataloguswaarde
categorieën Premie bij aanmelding
in 2017, 2018 of 2019
Motorfietsen en bromfietsen klasse B
Premie bij aanmelding vanaf 15-4-2018 of in 2019
Motorfiets 1.500 euro
(maximaal 25% van de catalogusprijs)
Bromfiets klasse B

750 euro
(maximaal 25% van de catalogusprijs)

De volledige tekst vindt je hier:
https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/voertuigen/premie-voor-een-nieuw-zero-emissie-voertuig